Edebiyat

MAHİRÜNLÜ2

Ünlü Edebiyatçı, öğretmen ve Türk Dili yazarı Mahir Ünlü, 01 Haziran Perşembe günü yaşama veda etti.

Çağdaş Türk Edebiyatı ve Türk Dili üzerine yaptığı çalışmalar ve bu alanda verdiği eserlerle tanınan Mahir Ünlü, 91 yaşında yaşama veda etti. Mahir Ünlü 1977-1981 yılları arasında Saint-Joseph’te de Edebiyat öğretmenliği yapmıştı.

Mart 1926’da Harput’ta (Elazığ’da) doğdu. İlköğrenimini Ankarada’da, Gazi (Atatğrk) Orman Çiftliği’ndeki Onuncu Yıl Yatılı Okulu’nda yaptı(1933-1938), Elazığ Lisesi’nin ardından (1945), AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra, “Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni” olarak askeri okullarda görev yaptı. (1951-1980). Üç yıl, kendi kurduğu “Ekin Kitabevini” işletti. 1960’lı yıllarda başlayan ve ara sıra değişik dergilerde çıkan yazıları yanında, kotarıp yazdığı aşağıdaki kitapları yayınlandı.

Yayımlanan Kitapları

Lise Ders Kitapları:

Türk dili ve Edebiyatı 1, 2, 3 (Ömer Özcan-Özdemir Sarıca’yla) İnkılap Kitapevi (1965-1993)

Dil ve Edebiyat’la ilgili yapıtlar:
Öz Türkçe Sözlük, İnkılap Kitabevi, 1977 Yabancı Karşılıklı Türkçe Sözlük, İnkılap Kitabevi, 2004 Kavramlar ve Boytuları, İnkılap Kitabevi, 1977 Toplumsallık Açısından Türk Edebiyatı, İnkılap Kitabevi, 1982 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, 1, 2, 3, 4, İnkılap Kitabevi, 1982 Dil ve Edebiyatta Temel Kavramlar, Anadolu Ü. Açıköğretim Fakültesi Eskişehir, 1991 Örneklerle Edebiyat Bilgileri, Cem Yay., 1992 Dil Bilgileri, Cem Yay., 1993 Şinasi-Kişiliğ ve Yapıtları, İnkılap Kitabevi, 1997 Yazım Terimleri Sözlüğü, Dil Derneği Yay. (ortak yapıt), 1998 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı1, 2, 3, (Ömer Özcan’la) İnkılap Kitabevi, 2003 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı 4, 1960 Sonrası Edebiyatımızda On İki Yazar. İnkılap Kitabevi, 2003 türkçede İnciler-İncelikler “Cönk Gibi”, İnkılap Kitabevi, 2004

Yaşam Öyküsü ve Yazdıkları:
Yatılı Dolmakalem, İnkılap Kitabevi, 2005 Türkçülüğün Esasları (Ziya Gökalp) / (Y. Çotuksöken), İnkılap Kitabevi, 1975 Ahmet Haşim’in Düzyazıları (Bize Göre, Gurabhane-i Laklakan…), İnkılap Kitabevi, 1992 Dede Korkut Hikayeleri, İnkılap Kitabevi, 1995 19. Yüzyıl – Batıya Yönelen – Türk Edebiyatı Edebiyatımızda Öyükü-Roman / Seçki

Comments